Aktive 50+ er en samling af mennesker, som mødes den 1. tirsdag i måneden –om aftenen –  i januar til maj – september til december. Formålet er at mødes under helt uformelle former, til en hel uformel snak. Gruppen bidrager selv til ”underholdningen” – det kan være at fortælle om en rejse, man har været på, en oplevelse man har haft, eller gruppen indbyder også indlægsholdere udefra. Der serveres kaffe og kage – kagen bages af én fra gruppen – og der erlægges 20 kr. herfor. Det herved opsparede beløb bruges til honorering af udefra kommen indlægsholder.

Hvis I eller andre ønsker program tilsendt, skal I oplyse mail adr. og programmet vil komme en uge før næste samling, der så vidt muligt vil være den første tirsdag i måneden.

Vi glæder os til at se dig. Tag endelig nogle gode venner med. Alle er velkomne.           Spørgsmål: 53 33 00 40 eller  bendt.shansen@gmail.com

Hilsen Bendt

Gørslev forsamlingshus

NÆSTE ARRANGEMENT:

Julemiddag 29. november 2022 kl. 18.00 i Gørslev Forsamlingshus

Kære aktive 50+

 Den første tirsdag i november er aflyst så vi kan få gjort vores borgerpligt ved at stemme til folketinget, – godt valg til alle.

På grund af anden aktivitet i forsamlingshuset den 6/12, er vores årlige julemiddag, som mændene står for lagt på:

Julemiddag 29/11 kl. 18:00 i forsamlingshuset

 Husk at sætte kryds i kalenderen og meld tilbage inden tirsdag 22/11 om i kommer.

Så vi ved hvor mange der skal laves mad til, – tak.

 Mændene mødes tirsdag 22/11 kl.19:00 på Slimmingevej 51 og planlægger julemiddagen.

Mange Venlige Hilsener

Bendt og Margrethe

Tlf. : 53330040

Mail: bendt.s.hansen@gmail.com