”Aktive 50 +” fra Slimminge, Gørslev og Vollerslev med flere, samles tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 i forsamlingshuset. Rejseforedrag v/ Hanne Guldborg - Øst Tibet!

Aktive 50+ er en samling af mennesker, som mødes den 1. tirsdag i måneden –om aftenen –  i januar til maj – september til december. Formålet er at mødes under helt uformelle former, til en hel uformel snak. Gruppen bidrager selv til ”underholdningen” – det kan være at fortælle om en rejse, man har været på, en oplevelse man har haft, eller gruppen indbyder også indlægsholdere udefra. Der serveres kaffe og kage – kagen bages af én fra gruppen – og der erlægges 20 kr. herfor. Det herved opsparede beløb bruges til honorering af udefra kommen indlægsholder.

Hvis I eller andre ønsker program tilsendt, skal I oplyse mail adr. og programmet vil komme en uge før næste samling, der så vidt muligt vil være den første tirsdag i måneden.

Vi glæder os til at se dig. Tag endelig nogle gode venner med. Alle er velkomne.           Spørgsmål: 30 49 92 04 eller  kr.bendix@gmail.com

Hilsen Kristian

 

NÆSTE ARRANGEMENT:

Rejseforedrag om Kham distriktet i det østlige Tibet.

Aktive 50+ i Gørslev Forsamlingshus inviterer

tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00

til et spændende rejseforedrag

Denne del af Tibet er nærmest ukendt for udenlandske besøgende, og så er Kham næsten mere tibetansk end det, som turister ellers kender, men hvor man ikke som her i Kham selv kan rejse rundt på egen hånd. September 2018.

Rejseforedraget med billeder holdes af nu pensioneret lærer og rejseleder (Globetrotter) Hanne Guldborg.

Hanne er i øvrigt god ven af Michael (Webmaster for Landsbyforeningens hjemmeside) der har været på et utal af vandreture, cykelture, skiture m.m. sammen med Hanne gennem årene.

Hanne skriver om sig selv:

Jeg er uddannet lærer og har blandt andet undervist på VUC Frederiksberg i 25 år i tysk, engelsk og fransk.

Har hele mit liv rejst meget rundt og har også arbejdet i udlandet, f.eks. et år i Paris (rengøring), undervist i Nigeria, været på mange internationale arbejdslejre rundt om i verden, var i 1967 – 68 på en 16 måneder tur rundt i Asien, hvor vi også arbejdede hist og her, endnu en Asien rejse på knapt et år et par år senere.

Siden hver sommer en rejse til en lidt ualmindelig destination, og de sidste år har jeg også kunnet rejse udenfor sommerferieugerne.

Skrev i sin tid artikler fra de fjernere lande, og de sidste par år, har jeg holdt foredrag om de sidste ture samt om den 16 måneder lange tur for 50 år siden, da alt var meget anderledes end i dag.

Har i 7 år været rejseleder for Gislev Rejser.

Mvh

Hanne Guldborg

Det er på  Trekanten 10, 4100 Ringsted (mellem Køge og Ringsted)

Foredrag og kaffe koster 50,- kr.

Tilmelding på 30499204 eller kr.bendix@gmail.com