Alle nyhederForeningsliv

Generalforsamling i Gørslev Idrætsforening 25. marts 2022 kl. 19.00

Generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 25. marts kl. 19.00 i klubhuset

Gørslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset Fredag den 25. marts 2022 kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt general- forsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før   generalforsamlingen.
  1. Valg:
    a) valg til bestyrelse: På valg er: Finn, Klaus, Morten og Linda. Medlemmerne

        vælges for 2 år.

  1. b) 1 suppleant
  2. c) 1 revisor for 2 år
  3. d) 1 revisorsuppleant

      6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder Idrætsforeningen på lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtil Corona udsendte Landsbyforeningen nyhedsbreve mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn. Vi håber snart at kunne gøre det igen.