Gummersmarke

Gummersmarke

Gummersmarke stammer fra en tidlig periode i middelalderen. Navnet optræder bl.a. i 1319 som Gummæsmark. Forleddet refererer måske til navnet Guthmar eller til det mere almindelige navn Gummi. Gummermarkes 5 gårde blev ligesom Gørslevs gårde udskiftet 1798.

To af de udskiftede fæstehusmandsbrug kan man i dag se på Lundegårdsvej lige nord for Lundegården. Den største ændring siden landboreformerne er i Gummersmarke etableringen af Køge-Ringstedbanen, der løber fra nordøst mod sydvest syd om landsbyen. Jernbanen blev nedlagt i 1963 og siden er der bl.a. bygget sommerhuse på jernbaneterrænet. Gummersmarke stationsbygning kan stadig ses på Sommervej syd for byen.