Alle nyhederLokalpolitik

Valgmøde i Gørslev Forsamlingshus – tirsdag, den 9. november kl. 19.00

Valgmøde i Gørslev Forsamlingshus

tirsdag, den 9. november 2021 kl. 19.00

Som optakt til kommunalvalget den 16. november 2021 afholder Landsbyforeningen vælgermøde i forsamlingshuset.

Kom og stil kommunalpolitikerne spørgsmål i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

Vælgermøder

Mødet vil i videst muligt omfang fokusere på de problemstillinger der er relevante for os beboere i landsbyerne og specielt i Gørslev og omegn.

Det forventes at alle opstillede partier i Køge Kommune vil være repræsenterede ved vælgermødet.

Der vil senere finde en opdatering sted her på siden, når vi kender navne/politisk tilhørsforhold på de politikere der deltager i mødet.

Mød op og benyt lejligheden til at stille netop dine spørgsmål, før du sætter dit kryds til valget: Hvad synes du er vigtigt at få gjort noget ved – og få afklaret hvem der vil arbejde for dine synspunkter. 

Emnerne er utallige, giv dit bidrag og hør de andres.

Landsbyforeningen var ved kommunalvalget i 2017 vært ved et lignende arrangement, hvor du herunder kan se en video fra dette møde. 

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtil Corona udsendte Landsbyforeningen nyhedsbreve mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn. Vi håber snart at kunne gøre det igen.