Afgørelse i postnummersagen

Afgørelse i postnummersagen

Kildemateriale hentet fra Facebook.

POSTNUMMERSAGEN:

Kære gode borgere i Gørslev, Slimminge og Vollerslev m.v.

Vi har modtaget et nedslående svar fra PostNord.

De vil IKKE imødekomme ansøgningen.

Vi har på den baggrund valgt, at følge sidste mulighed og hermed kontakte tilsynsmyndigheden for PostNord som er Trafik, Bygge og Boligstyrelsen og oplyse om vores uenighed i afgørelsen.

Det er en trist melding men i hører nærmere.

Dbh

Ken Kristensen

•••••

Herunder svaret fra PostNord:

Ønske om ændring af postnummergrænse 4100

Tak for jeres fornyede henvendelse af den 24. maj 2019 om at ændre i postnummersystemet, således at den del af postnummer 4100, der er beliggende i Køge kommune, ændres til 4632 Bjæverskov.

Lad mig indledningsvis gøre det klart, at vi hos PostNord er optaget af at sikre borgerne i Danmark den bedst mulige postservice. Det er alene af den grund, vi har oprettet postnummersystemet og med det formål, at vi er meget restriktive med ændringer i systemet. Postnummersystemet har nemlig sin styrke i en høj grad af stabilitet, og vi ved af erfaring, at ændringer kan give store kvalitetsmæssige udfordringer med postomdelingen. Vi modtager jævnligt henvendelser om postnummerændringer på baggrund af ønsket om at kunne sikre højere huspriser, billigere forsikringer eller borgernes følelse af, at en postnummerændring vil øge tilhørsforholdet til et bestemt sted eller kommune. Sådanne argumenter må vi desværre se bort fra, for begynder PostNord at ændre i postnummersystemet med baggrund heri, så ville landets postnumre være under konstant forandring og med den konsekvens, at postservicen her i landet ville blive kraftigt forringet.

Når det er sagt, så bidrager vi naturligvis gerne til forbedringer, hvis det skulle vise sig, at den nuværende postnummeropdeling er direkte uhensigtsmæssig. Derfor har vi også undersøgt de almennyttige hensyn, I nævner i ansøgningen. I skriver bl.a., at borgere fejlagtigt bliver visiteret til Slagelse Sygehus i stedet for Køge Universitetshospital, der er nærmere, og at dette sker som følge at postnummergrænserne.

Imidlertid har vi været i kontakt med Region Sjælland og drøftet denne problemstilling med dem. Og meldingen fra Region Sjælland er følgende: ” Ambulanceredderne ved hvilke sygehuse der skal indbringes til ud fra en defineret Kørselsvejledning.
Region Sjællands 4 akutsygehuse dækker forskellige demografiske områder, og for at sikre en ligevægtig fordeling af potentielle patienter, er det ikke altid logisk, at der i visse situationer – afhænger af alvorligheds- og hastegrad, ikke køres til nærmeste akutsygehus. Årsagen er den ligevægtige fordeling, og ikke udfordringer med postnummeret.”

Så selvom vi ændrer postnummergrænsen, vil nogle borgere fortsat kunne opleve at blive visiteret til et andet sygehus end det nærmeste.

At postnummer 4100 rent arealmæssigt skulle give udfordringer, forstår vi ikke helt. Det er korrekt, at postnummer 4100 er stort arealmæssigt i forhold til andre postnumre omkring Køge Kommune. Men i hele Danmark findes flere andre postnumre, der arealmæssigt og befolkningsmæssigt er langt større end postnummer 4100, uden at dette giver anledning til problemer.

Et andet argument, der bliver fremført i ansøgningen, er, at man som borger i Gørslev kan komme ud for at skulle køre 15 km til Ringsted for at hente sin pakke. Dette forhold har intet med postnummeret at gøre, og hvis det har været tilfældet, er vi enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt. Derfor sikrer vi, at de pakker, som vi ikke kan aflevere hjemme på adressen hos modtagerne i Gørslev-området, fordi man ikke er hjemme, fremadrettet bliver lagt til afhentning på PostNords udleveringssted hos OK Plus i Slimminge. Det er på plads indenfor en måned. Desuden kan man i mange netbutikker selv vælge, hvor man vil hente sin pakke, og man kan frit vælge, om den skal leveres hjemme eller leveres direkte til f.eks. OK Plus i Slimminge eller til SuperBrugsen i Bjæverskov. En anden mulighed er vores gratis service Modtagerflex, hvor man kan få leveret sine pakker et aftalt sted på adressen, selvom man ikke er hjemme.

Der omtales logistiske ulemper i forbindelse med leveringer fra vognmænd og andre distributionsfirmaer, uden at ulemperne bliver præciseret. Vi vil derfor foreslå, at I kontakter de berørte firmaer og finder en løsning.

Endelig fremgår det af jeres seneste ansøgning, at Køge Kommune har lagt et stort arbejde i en ny afstemning, og at stemmeprocenten og fordelingen af ”Ja” til ændring af postnummergrænsen er steget siden seneste måling. På trods af det store arbejde med at gennemføre en ny afstemning, så er der fortsat en meget stor gruppe borgere, der ikke har givet deres mening til kende om et evt. postnummerskift. Ser vi på samtlige stemmeberettigede kan vi konstatere, at lidt over 50 pct. aktivt har taget stilling, og ønsker en postnummerændring. Det er altså fortsat knap halvdelen af de mulige berørte borgere, der har stemt nej eller ikke har taget stilling.

Som nævnt ved vi af erfaring, at ændringer af postnummergrænser forårsager væsentlige problemer i leveringskvaliteten i lang tid efter at ændringen er sket. Dertil kommer at en postnummerændring vil indebære ikke ubetydeligere omkostninger til eksempelvis systemændringer og adresseændringer med videre ikke alene for os med også for alle andre. For at værne om danskernes postservice er vi derfor generelt meget tilbageholdende med at foretage ændringer i postnummersystemet. Efter endnu en gennemgang af jeres argumenter for et postnummerskifte, kan vi desværre ikke konkludere, at de rent almennyttige hensyn opvejer ulemperne for de berørte borgere ved at gennemføre ændringen. Derfor er PostNord Danmark fortsat ikke indstillet på at ændre postnumrene i de anførte områder.

Som tidligere nævnt er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsynsmyndighed for PostNord Danmark, som I kan kontakte, hvis I er uenige i vores afgørelse.

Med venlig hilsen

Steen Pedersen
Postfuldmægtig

(lagt på hjemmesiden på initiativ af Webmaster den 16. oktober 2019)

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.