Dialogmøde i Landsbyforum i Køge Kommune

Dialogmøde i Landsbyforum i Køge Kommune

Lørdag 2. juni kl.13.00-17.00, Ellebækskolen, Lundegårdsvej 2, Gørslev

Landsbyforum Køge inviterer hermed borgere i kommunens landdistrikter til en kreativ lørdag eftermiddag, på Ellebækskolen i Gørslev, den 2. juni kl.13.00 til kl. 17.00. Se program længere nede i teksten.

Landsbyforum er det sted i kommunen, hvor landsbybeboere, foreninger, politikere og embedsfolk har mulighed for at indgå i en dialog om landsbyernes udvikling. Meningen  med Landsbyforum Køge er blandt andet, at styrke fællesskabet imellem landsbyerne, og sikre gensidig information og koordination, samt at være talerør for landsbyerne i kommunen.

Tanken med Idekonferencen er, at tale sammen om, hvordan vi kan udvikle landdistrikterne i Køge Kommune. Styregruppen præsenterer et program til inspiration, samt en mængde ideer og forslag til diskussion. Alle kreative ideer fra landsbybeboere er velkomne.

Styregruppen i Landsbyforum Køge består af 3 byrådsmedlemmer: Ken Kristensen (V), Erling Larsen (S) og Niels Rolskov (Ø) samt 6 repræsentanter fra landdistrikterne: Dorte Iven Øland, Jesper Nielsen, Jacob Lund, Kenn Klinthøj, Niels Gredal, Sille Haahr-Aasmul og Leif Lørring.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding vigtig, men skulle en eller anden få lyst og tid i sidste øjeblik, skal man bare møde op.

Tilmelding foregår på mail til: kennbirger@mail.dk eller leif@smilemail.dk gerne før onsdag den 30. maj 2018. Det er gratis at deltage.

Program / Idékonference

Kl. 13.00 Velkomst ved Kenn Klinthøj, formand for Landsbyforum Køge.

  • Hvorfor denne idékonference?
  • Landdistriktspolitikkens udfordring: Vækst i trivsel.
  • Præsentation af foredragsholderne.

Kl. 13.10 Oplæg ved Signe Wenneberg.

  • Om natur, bæredygtighed, hverdagsaktivisme, økologi, have, mad m.m.

Kl.14.00 To lokale oplæg.

  • Hvordan gør vi kommunens landdistrikter tiltrækkende for børnefamilier? (Nanna Steenstrup. Formand for Landsbyforeningen Gørslev og Omegn).
  • Hvilke gevinster opnås for den enkelte, fællesskabet, landsbyen og Køge Kommune ved alternative boformer som f.eks Ollekolle eller andre fællesskaber på gamle gårde? (Jacob Skjødt Nielsen, Klimaambassadør Køge).

Kl. 15.00 Pause. Pølser og øl/vand. Networking iblandt deltagerne.

Kl. 15.45 Dialog – ideerne sættes til diskussion.

  • Meningen er, at vi alle diskuterer oplægsholdernes ideer – og nye idéer bringes frem blandt deltagerne.
  • Der etableres borde, hvor en borgerrepræsentant fra Landsbyforum Køge agerer facilitator. Repræsentanten fra Landsbyforum vil medbringe mulige konkrete forslag til inspiration for dialogen mellem deltagerne/borgerne, såfremt diskussionen går i stå.
  • Politikere og embedsfolk deltager i dialogen ved bordene.

Kl. 17.00 Afslutning, netværksdannelse og oprydning.

Med venlig hilsen
Styregruppe i Landsbyforum i Køge Kommune

 

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.