Foredrag ved Leif Lørring i Gørslev Forsamlingshus 4. april 2023 kl. 19.00

Foredrag ved Leif Lørring

i Gørslev Forsamlingshus, tirsdag den 4. april 2023 kl. 19.00

Aktive 50+ inviterer til foredrag ved Leif Lørring i Gørslev Forsamlingshus. Læs mere om foredraget herunder.

Familiens historie som eksempel og et led i den store Danmarkshistorie

Når man kigger på sin families historie fx 3-4 generationer tilbage er det tankevækkende, hvordan hele danmarkshistorien kommer til at fremtræde

for en som en mere klar og forståelig udviklingshistorie end den, vi husker fra vores skoletid.

Leif Lørring vil sætte sin egen families historie ind i den større danmarkshistorie fra de sidste 150 år.

Igennem denne fortælling kommer vi bl.a. forbi vandringen fra land til storbyen, udvandringen til Amerika, jernbanernes historie, jøders flugt til Danmark før 1. Verdenskrig, velstandsudviklingen i 19-hundredetallet, modstandsbevægelsen og nazitilslutningen under 2. Verdenskrig.

I foredraget vil der blive trukket linjer til væsentlige træk ved udviklingen i Gørslev og Omegn.

Det interessante er, at hver eneste danskers egen families historie på hver sin unikke måde kan ses som udtryk for den almene danmarkshistorie.

Ovenstående 4 fotos fra før 2. Verdenskrig. Det er de 2 købmandsforretninger, Trekanten med kirken og stationen og mejeriet. Jeg vil i min fortælling komme ind på alle sammen.

Arrangør:

Aktive 50+ i Gørslev Forsamlingshus.

Alle er velkommen, også selv om man er under 50+

Tilmelding ikke nødvendig. Entré kr. 50 til dækning af kaffe/kage/lokaleleje.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.