Aktive 50+ er en samling af mennesker, som mødes den 1. tirsdag i måneden –om aftenen –  i januar til maj – september til december. Formålet er at mødes under helt uformelle former, til en hel uformel snak. Gruppen bidrager selv til ”underholdningen” – det kan være at fortælle om en rejse, man har været på, en oplevelse man har haft, eller gruppen indbyder også indlægsholdere udefra. Der serveres kaffe og kage – kagen bages af én fra gruppen – og der erlægges 20 kr. herfor. Det herved opsparede beløb bruges til honorering af udefra kommen indlægsholder.

Hvis I eller andre ønsker program tilsendt, skal I oplyse mail adr. og programmet vil komme en uge før næste samling, der så vidt muligt vil være den første tirsdag i måneden.

Vi glæder os til at se dig. Tag endelig nogle gode venner med. Alle er velkomne.           Spørgsmål: 53 33 00 40 eller  bendt.shansen@gmail.com

Hilsen Bendt

Foredrag ved Leif Lørring:

Familiens historie som eksempel og et led i den store Danmarkshistorie

Når man kigger på sin families historie fx 3-4 generationer tilbage er det tankevækkende, hvordan hele danmarkshistorien kommer til at fremtræde for en som en mere klar og forståelig udviklingshistorie end den, vi husker fra vores skoletid.

Leif Lørring vil sætte sin egen families historie ind i den større danmarkshistorie fra de sidste 150 år. Igennem denne fortælling kommer vi bl.a. forbi vandringen fra land til storbyen, udvandringen til Amerika, jernbanernes historie, jøders flugt til Danmark før 1. Verdenskrig, velstandsudviklingen i 19-hundredetallet, modstandsbevægelsen og nazitilslutningen under 2. Verdenskrig.

I foredraget vil der blive trukket linjer til væsentlige træk ved udviklingen i Gørslev og Omegn.

Det interessante er, at hver eneste danskers egen families historie på hver sin unikke måde kan ses som udtryk for den almene danmarkshistorie.

Her er 4 fotos fra før 2. Verdenskrig. Det er de 2 købmandsforretninger, Trekanten med kirken og stationen og mejeriet. Jeg vil i min fortælling komme ind på alle sammen. 

Gørslev forsamlingshus

Kommende arrangementer:

Foredrag ved Leif Lørring
4. april 2023 kl 19

 

Damernes med dag
02. maj 2023 kl. 19

Alle arrangementer afholdes i Gørslev Forsamlingshus.

 

Mange Venlige Hilsener

Bendt og Margrethe

Tlf. : 53330040

Mail: bendt.s.hansen@gmail.com