Aktive 50+ er en samling af mennesker, som mødes den 1. tirsdag i måneden –om aftenen –  i januar til juni – september til december. Formålet er at mødes under helt uformelle former, til en hel uformel snak. Gruppen bidrager selv til ”underholdningen” – det kan være at fortælle om en rejse, man har været på, en oplevelse man har haft, eller gruppen indbyder også indlægsholdere udefra. Der serveres kaffe og kage – kagen bages af én fra gruppen – og der erlægges 20 kr. herfor. Det herved opsparede beløb bruges til honorering af udefra kommen indlægsholder.

Hvis I eller andre ønsker program tilsendt, skal I oplyse mail adr. og programmet vil komme en uge før næste samling, der så vidt muligt vil være den første tirsdag i måneden.

Vi glæder os til at se dig. Tag endelig nogle gode venner med. Alle er velkomne.           Spørgsmål: 53 33 00 40 eller  bendt.shansen@gmail.com

Hilsen Bendt

Der er ændringer til programmet – tag kontakt til Bendt for at forhøre dig om kommende aktiviteter.

Gørslev forsamlingshus

Kommende arrangementer:

50+ Plan for sæson 2023-2024

3/10-2023 Spilaften, Kortspil, Scrable, skak, ludo, Backgammon eller andre spil.

7/11-2023 Revysangens Genklang underholder, syng med, pris? 120kr

5/12-2023 Mændene laver mad.

8/1 -2024
Video Med Bente Klarlund ”Gå så går det nok”

13/2-2024 Fremtidsfuldmagt, testamente + andet relevant for seniorer.

5/3-2024
Aktive 50+ har i årenes løb medvirket på forskellig vis i fremstillingen af fuglekasser, og vi kan fortælle lidt historik og om udviklingen af projektet i Burundi. (Thorkild og kasserer Jørgen)

Nye forslag til indhold modtages gerne

4/6 Kvinderne laver mad

 

 

Mange Venlige Hilsener

Bendt og Margrethe

Tlf. : 53330040

Mail: bendt.s.hansen@gmail.com