Grundejerforeningen Askevang

Askevang er beliggende i en østlige ende af Gørslev i udkanten af byen og består af 14 udstykninger, hvoraf de 13 er bebygget. Alle huse er bygget i perioden 2005-2007.

Grundejerforeningen deler et fællesareal belagt med fliser, græs og bede. På fællesarealet findes endvidere en bålplads, bænke og en indhegnet sø til overfladevand. Overfladevandet pumpes til det kommunale kloaksystem. 2 gange årligt vedligeholdes fællesarealerne ved fælles hjælp.

Der afholdes i grundejerforeningen en årlig generalforsamling – typisk i februar. Bestyrelsen i grundejerforeningen udgøres af formand, kasserer og 2 menige medlemmer.

 

Formand:

Linda Andersen, Mobil 21 33 12 80

Askevang kortudsnit
Askevang består af 14 udstykninger og ligger i den østlige del af Gørslev.