Forøget trafikbelastning på Slimmingevej og Lundegårdsvej

Forøget trafikbelastning på Slimmingevej og Lundegårdsvej

Hvad har en ny vejforbindelse til og fra Stevns med vores område at gøre?

Ikke så lidt! I følge Vejdirektoratet kan det betyde en øgning af trafikken på Slimmingevej og Lundegårdsvej med henholdsvis 1200 og 1000 biler i døgnet.

Vejdirektoratet skriver yderligere: “Denne stigning fører dog ikke til nogen kapacitetsproblemer på strækningen, og derfor vurderes en udbygning eller ny forbindelse ikke at være relevant”.

Der har her til aften den 11. maj 2021 været afholdt et virtuelt borgermøde om sagen. Klik på nedennævnte link for at se mere:

https://www.vejdirektoratet.dk/…/virtuelt-borgermoede

Landsbyforeningen er på sagen, men kan altid bruge ekstra hoveder og hænder. Lad høre hvis du vil deltage i arbejdet med at udarbejde høringssvar

Kontakt da gerne Annette Goldschmidt

Mobil  50 51 94 61
goldschmidtannette@gmail.com

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.