Generalforsamling i Gørslev Idrætsforening 25. marts 2022 kl. 19.00

Generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 25. marts kl. 19.00 i klubhuset

Gørslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset Fredag den 25. marts 2022 kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt general- forsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før   generalforsamlingen.
  1. Valg:
    a) valg til bestyrelse: På valg er: Finn, Klaus, Morten og Linda. Medlemmerne

        vælges for 2 år.

  1. b) 1 suppleant
  2. c) 1 revisor for 2 år
  3. d) 1 revisorsuppleant

      6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder Idrætsforeningen på lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.