Generalforsamling i Gørslev Idrætsforening, fredag d. 29. marts 2019 kl. 19

Generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 29. marts 2019 kl. 19 - alle er velkommen

Gørslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset, hvor alle er velkommen!

Fredag den 29. marts 2019 kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  5. Valg:
  6. a) valg til bestyrelse: På valg er: Mark Erfurth, Helle Hansen, Michael Sørensen. Medlemmerne vælges for 2 år
  7. b) 1 suppleant
  8. c) 1 revisor for 2 år
  9. d) 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt.

Vi byder op en lækker tapas menu samt lidt at drikke efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.