Generalforsamling i Gummersmark – Kulerup vandværk tirsdag den 21. marts kl. 18.30

Generalforsamling i Gummersmark-Kulerup vandværk

Tirsdag, den 21. marts 2023 kl. 18.30 i Gørslev Forsamlingshus

Gummersmark – Kulerup vandværk afholder ordinær generalforsamling i Gørslev Forsamlingshus tirsdag, den 21. marts 2023.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Du vil kunne hente mere information om vandværket på Gummersmark – Kulerups vandværks hjemmeside.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.