Høringsskrivelse vedrørende den kommende kollektive trafik i Køge Kommune

Høringsskrivelse vedrørende den kommende kollektive trafik i Køge Kommune

Køge Kommunes kollektive trafikborgergruppe (KTB) mødes 3-4 gange årligt på invitation fra
Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune. Borgergruppen består af 24 medlemmer fra
16 lokalområder i Køge Kommune samt 5 repræsentanter fra pendlerklubber.

KTB har med stor interesse læst den nye trafikplan, som i høj grad påvirker flere områder i
Køge Kommune. KTB har særligt hæftet sig ved følgende forhold:

 • 1. Den nye forbindelse på Sjælland med direkte tog Næstved-Køge-København
  idriftsættes 2020. For KTB er det helt afgørende, at dette tog også har stop på Ølby
  Station. Ølby Station ligger få hundrede meter fra Sjællands Universitetshospital med
  over 4200 ansatte, 60.000 årlige indlæggelser og 400.000 besøgende.
 • 2. Den nye station i Køge Nord vil ifølge linjediagrammerne kun blive betjent med 2
  regionaltog (Næstved-København) og 1 IC-tog til Jylland/Fyn i timen fra stationens
  åbning i 2019. Først i 2027 betjenes stationen af 5 linjer, herunder en linje til
  Nykøbing F. og 2 IC-tog. KTB ser gerne, at dette sker tidligere.
 • 3. KTB påpeger derudover, at det estimerede passagerantal på Køge Nord Station synes
  uforholdsmæssigt lavt. Der er tilsyneladende ikke taget hensyn til den planlagte
  byudvikling i Køge Nord samt det nye ”Parkér og rejs” anlæg ved Køge Nord Station.
 • 4. Der er ifølge Trafikplanen afsat 200 mio. kr. til medfinansiering af parkeringspladser
  ved de 10 byer, der vil få superlynbetjening. KTB går ud fra, at Køge Nord Station hører
  til her (side 51). Såfremt dette ikke er tilfældet forventes anden form for statslig
  finansiering af yderligere P-pladser ved Køge Nord Station.
 • 5. Trafikplanen beskriver, at der er kapacitetsmæssige problemer på bl.a. strækningen
  mellem Køge og Køge N (side 7 og side 66), men uden at der i planen er forslag til
  udbedring heraf. KTB skal foreslå, at dette indgår i kommende trafikforlig.
 • 6. Region Sjælland og Lokaltog A/S overtager fra 2021 driften af strækningen Køge-
  Roskilde, som vil blive kørt i samdrift med lokaltrafikken Køge-Faxe Ladeplads/Rødvig.
  Dette kan KTB støtte.
 • 7. KTB bemærker, at Borup Station fra 2027 og frem skal betjenes af tog som kører
  København – Odense. Dette øger mobiliteten fra Borup, og er meget positivt. KTB ser
  gerne, at dette sker tidligere, – og at det i øvrigt sikres, at der er tilstrækkeligt med
  siddepladser og at togene afgår rettidigt. KTB henstiller til, at strækningen Ringsted-
  Borup-Viby Sjælland- Roskilde-København betjenes med tog hvert 20. minut efter
  åbningen af København-Køge-Ringsted banen.
 • 8. Trafikplanen henviser til den i 2014 udarbejdede analyse af stationsstrukturen i
  Danmark, hvor der bl.a. blev peget på en mulig station i Hastrup lige syd for Køge (side
  53). KTB ser positivt på en sådan station som bl.a. vil give bedre tilgængelighed til
  Ravnsborghallen.
 • 9. KTB henstiller til, at der ikke skæres i kapaciteten på S-toglinje E både nu og når Køge
  Nord St. kommer i drift, men afventer til stationen er i fuld drift, også med den hurtige
  forbindelse. KTB ser det ikke som overvejende sandsynligt, at pendlere til/fra
  København vil skifte tog på Køge Nord St. De pendlere, der vil benytte regionaltoget vil
  komme direkte til Køge Nord St. Hvis man kommer fra Køge St./Ølby St. vil den
  tidsbesparelse, der kan være, blive spist op af den tid, det tager at skifte forbindelse på
  denne station. Derfor er det også vigtigt, at Ølby St. forbliver en station hvor man kan
  skifte togtype. Beboere omkring Køge St. og Ølby St. vil fortsat benytte disse stationer
  idet det vil tage længere tid at komme til Køge Nord St. Som det ser ud nu, vil langt de
  fleste fortsat benytte S-toget mellem Køge St. og København, herunder også påstrækningen mellem Solrød Strand St. og Køge St. Allerede nu, er der på mange
  myldretidsafgange mangel på plads i togene.
  Derudover henstiller KTB til, at man ved S-togs nedbrud fortsat lader linje E betjene
  turen til Køge St. og først i yderste tilfælde lader linje E overgå til 20 min. drift. KTB
  ønsker derudover, at man har de videre forbindelser for øje når der udtages tog. Køgeområdet
  er et område hvor mange dagligt pendler fra og hvor en stor del af de videre
  forbindelser har halv- og (uden for dagtimerne) heltimesdrift.
  Hvis det skal være attraktivt at benytte den kollektive transport, er det nødvendigt at
  der er den nødvendige kapacitet og sammenhæng.

KTB sætter stor pris på opmærksomheden på Køge Kommune og de trafikale knudepunkter
som kommer i forbindelse med etableringen af bl.a. den nye Køge Nord Station.

Med venlig hilsen
Køge Kommunes kollektive trafikborgergruppe

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.