Høringssvar vedr. ny vejforbindelse til Stevns

Landsbyforeningens høringssvar vedr. ny vejforbindelse til Stevns

Kære allesammen.

Jeg sender jer hermed det høringssvar, vi har sendt til Vejdirektoratet fra Landsbyforeningen Gørslev og omegn.

Vi er stærkt bekymret for de påvirkninger en ny Stevnsvej vil have på vores område og håber på jeres opbakning til at finde gode løsninger.

Mange hilsner,

Nanna Steenstrup, formand for Landsbyforeningen Gørslev og Omegn

Høringssvar herunder:

På vegne Landsbyforeningen Gørslev & Omegn fremsendes hermed bemærkninger til det fremlagte resultat af den gennemførte Vvm-undersøgelse:

Foreningens område dækker Lundegårdsvej, en stor del af Slimmingevej og den sydlige del af Vollerslevvej. Det er derfor med stor bekymring, at vi kan læse, at de fremlagte forslag til ny vejføring kan medføre en øget trafikmængde på disse veje med op til 1200 og 1000 køretøjer i døgnet på henholdsvis Slimmingevej og Lundegårdsvej.

Lundegårdsvej er meget smal og er rent konstruktionsmæssigt slet ikke bygget til tung trafik. For to-tre år siden blev Lundegårdsvej til en ”to minus en”-vej med et forbud mod gennemgående færdsel for tung trafik og en hastighedsbegrænsning på 60 km/t, netop med baggrund i ønsket om at gøre vejen mere trafiksikker. Desværre har det betydet en øgning af trafikmængden, særligt med tunge køretøjer, på Vollerslevvej.

Slimmingevej var godt nok i sin tid udlagt som amtsvej, men har i moderne tider været en trafikfælde af de store. Den er også smal og alt for tæt på kørebanen er plantet i dag granvoksne eksemplarer af bornholmsk røn. Vejens beskaffenhed og  disse træer har ulykkeligvis gennem årene kostet mange menneskeliv.

Øget trafik på Slimmingevej vil også øge trafikmængden i det trafikfarlige kryds ved Slimmingevejs indmunding i Ringstedvej, hvor der gennem årene har været overvejelser om, netop på denne baggrund, at etablere en rundkørsel.

Den estimerede øgede trafikmængde på disse småveje vil på alle måder være i strid med ønskerne om større trafiksikkerhed, særligt for de svage trafikanter. Her er ingen, absolut ingen cykelstier i Køge kommunes sydvestlige hjørne, bortset fra en ganske kort strækning mellem Slimminge og Vollerslev og langs Ringstedvej. Der er etableret specialskole i Gørslev, mens de andre elever i området nu hører under skolen i Bjæverskov. Skolevejen på cykel bringer eleverne ud på såvel Slimmingevej som Vollerslevvej, hvortil kommer, at selve Lundegårdsvej er skolevejen (den naturlige) for eleverne fra Gørslev. Igen må de manglende cykelstier påpeges.

Hvis en af de skitserede forbindelser agtes gennemført er det derfor bydende nødvendigt samtidig at sikre etablering af  en decideret motorvejsforbindelse mellem syd- og vestmotorvejen  i modsat retning af den allerede eksisterende.

Med venlig hilsen

Nanna Steenstrup

formand

 

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.