Indkaldelse til generalforsamling i Gørslev Idrætsforening, tirsdag 28. marts 2023 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

tirsdag, den 28. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset

Gørslev Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset

 

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19,00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage førgeneralforsamlingen.
 5. Valg:
 1. a) valg til bestyrelse: På valg er: Mark, Helle, og Jette.
  Medlemmerne vælges for 2 år.
 1. b) 1 suppleant
 2. c) 1 revisor for 2 år
 3. d) 1 revisorsuppleant
 4. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder Idrætsforeningen på lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen
Finn von Bülow
Tlf.: 24203733

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.