Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

- torsdag, den 21. marts 2019, kl 19 i Gørslev Forsamlingshus

Som det fremgår af Nyhedsbrevet er det snart tid til Landsbyforeningens årsmøde.

Landsbyforeningen Gørslev og omegn indkalder derfor til generalforsamling torsdag, den 21. marts 2019 kl 19 i Gørslev Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter.
  6. Valg af to revisorer og en suppleant.
  7. Indkomne forslag til afstemning (jf. stk. 3).
  8. Ideer og forslag til drøftelse.
  9. Eventuelt

Forslag til afstemning (dog ikke vedtægtsændringer – se § 7, stk. 2), der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før årsmødet og lægges på foreningens hjemmeside.

Forslag til vedtægtsændringer skal i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2, være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

——————-

Foreningens medlemmer er velkomne til HYGGELIGT SAMVÆR og noget at SPISE og DRIKKE kl. 18., altså en time før generalforsamlingen starter. 
Tilmelding til Gerd, senest fredagen før, den 15. marts på mail: gerd@goerslev-omegn.dk
eller telefon 30429852 (bedst med sms).

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.