Alle nyhederForeningsliv

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 19. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingenValg:
  • a) valg til bestyrelse: På valg er: Mark Erfurth, Helle Hansen, Bo  Hansen. Medlemmerne vælges for 2 år.
  • b) 1 suppleant
  • c) 1 revisor for 2 år
  • d) 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt.

Generalforsamlingen vil blive gennemført hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50 personer. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive indkaldt til ny generalforsamling med 4 ugers varsel.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtil Corona udsendte Landsbyforeningen nyhedsbreve mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn. Vi håber snart at kunne gøre det igen.