Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 19. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingenValg:
  • a) valg til bestyrelse: På valg er: Mark Erfurth, Helle Hansen, Bo  Hansen. Medlemmerne vælges for 2 år.
  • b) 1 suppleant
  • c) 1 revisor for 2 år
  • d) 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt.

Generalforsamlingen vil blive gennemført hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50 personer. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive indkaldt til ny generalforsamling med 4 ugers varsel.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.