Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Landsbyforeningen Gørslev og omegn, torsdag den 2. marts 2023 kl. 1930 i Gørslev Forsamlingshus

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Landsbyforeningen Gørslev og omegn

torsdag, den 2. marts 2023 kl. 19.30 i Gørslev Forsamlingshus

Spisning før generalforsamlingen 2. marts.
 
Kære alle!
 
Vi spiser sammen kl. 18.30.
Menuen står på smørrebrød og øl/sodavand. Medlemmer spiser gratis med. Er du ikke medlem og har lyst til at blive det, så koster det dig kr. 50,- og du kan nå at spise gratis med.
 
Tilmelding til maden senest mandag den 27. februar på goerslevmad@gmail.com🌟
 

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Landsbyforeningen Gørslev og Omegn

Torsdag den 2. marts 2023, kl 19.30 i Forsamlingshuset i Gørslev, Trekanten 10, 4100 Ringsted

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere.

2 Beretning.

3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4 Fastsættelse af kontingent.

5 Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter.

6 Valg af to revisorer og en suppleant.

7 Indkomne forslag til afstemning – vedlagt forslag til vedtægtsændringer, så foreningen kan blive godkendt til lån af kommunale lokaler. Ændringer med rødt!

8 Ideer og forslag til drøftelse.

9 Eventuelt.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.