Kollektiv trafik – bustrafik i vores område

Kollektiv trafik – bustrafik i vores område

Gennem mange år er den kollektive trafik generelt blevet forringet. Dette gælder særlig i de områder, der er yderområder i nuværende Køge Kommune.

I Kollektiv Trafikgruppen (tidl. Busborgergruppen) arbejder repræsentanter fra de forskellige lokalområder – området dækket af Landsbyforeningen repræsenteres pt. af Lisbeth og Gerd fra Lokalrådet. Sammen med de ansvarshavende fra Kommunen arbejdes der med den kollektive trafik, altså både tog, bus og flextrafik og hvad der har betydning for et godt, sammenhængende og (for brugerne) billigt system.

I disse år er der særlig fokus på Køge Nord, da ny togstation og nye toglinjer kræver anderledes busruter i Køge Nordområdet.

Bus linje 247 i Gørslev ved Giesegårdsvej

Det kan i den sammenhæng være en udfordring at blive hørt på de ønsker og behov, som vi her fra lokalområdet fremhæver. Vi ønsker en kollektiv trafik som både beboere, ansatte og andre kan have gavn og glæde af, det gælder både for muligheden for at kunne komme frem og tilbage, når man skal handle, til lægehus, arbejdspladsen, hvad enten arbejdspladsen er beliggende i Lokalområdet eller på det øvrige Sjælland, og også skoleeleverne kan have brug for bedre kollektiv trafik både til skole, men også for nemmere at kunne benytte fritidsaktiviteter.

Et meget konkret resultat af arbejdet i Kollektivtrafikgruppen er bus 247, som er en busrute oprettet på forsøgsbasis med en aftalt levetid på 2 år. Perioden slutter sommer 2018. Formålet med ruten er at binde kommunens yderområder bedre sammen og at give borgere bedre mulighed for at komme rundt; bussen korresponderer med de øvrige busruter og tog (i Borup). Bussen kører mellem Herfølge Skole og Borup Station. Der er opslag med køreplan ved de fleste af stoppestederne.

Har du ønsker, gode ideer eller lyst til at være med til at øve indflydelse på den kollektive trafik i kommunen, kan du  kontakte Lisbeth eller Gerd.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.