Kontingent til Landsbyforeningen Gørslev og Omegn 2023

Landsbyforeningens kontingent 2023

Vi nærmer os nu tiden til betaling af det årlige kontingent til Landsbyforeningen. Men vi vil bede dig/jer vente med indbetalingen til efter Landsbyforeningens generalforsamling den 2. marts 2023 (indkaldelse til denne kommer senere), hvor beløbet af det årlige kontingent vil blive besluttet. Her vil der samtidig blive givet information om, hvordan du/I fortsat kan bibeholde medlemskab eller blive medlem af foreningen og hvortil og hvordan betalingen kan finde sted.

Tilsvarende information vil blive udsendt med foreningens nyhedsmail.

Dit/jeres medlemskab har stor betydning for foreningens arbejde (og styrker chancen for at blive hørt?).

Med venlig hilsen

Landsbyforeningen for Gørslev og Omegn

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.