Landsbyforeningen Gørslev og omegn, kontingent 2023

Kontingent for den resterende del af 2023

Landsbyforeningen Gørslev og omegn

Bliv medlem af Landsbyforeningen for kr. 50,- per voksen over 18 år og kr. 10,- for børn og unge under 18 år – og kom gratis med til Jubilæumsfesten den 19. august 2023.

Betal med mobilepay på nr. 3458VD med angivelse af dit navn, telefon og e-mail adresse. Hvis du ønsker anden betalingsform så læs videre ned i teksten.

Med dit medlemskab i Landsbyforeningen er du med til at gøre en forskel.

Det vil vi i Lokalrådet gerne takke dig for. Din kontingentbetaling er med til at gøre det muligt
for Landsbyforeningen at fortsætte det gode arbejde i vores område og også give mulighed for at arbejde med nye ideer sammen med medlemmerne. Særlig nu, hvor vi er ved at komme i gang igen efter en meget lang periode med lavt aktivitetsniveau p. gr. a. coronapandemien.

Vi er en frivillige forening, som baserer sig på frivillig, gratis arbejde og ildsjæle.

Landsbyforeningens udgifter bunder udelukkende i vores aktiviteter (fællesspisninger,
møder (og dermed også husleje og rengøring i forbindelse hermed), vedligeholdelse af landsbycykler, juletræer, aktiviteter i samarbejde med idrætsforeningen,
1.hjælpskurser, særlige arrangementer, mm) og behovet for papir og blæk.

Uden medlemmernes indbetaling af kontingenter kunne dette ikke lade sig gøre.

Her følger de nødvendige informationer:
Kontingentet for år 2023 er fastsat af generalforsamlingen d. 2. marts til kun at være: 50 kr. pr. voksen, og 10 kr. for børn og unge under 18 år..

Hvis du/I fortsat ønsker medlemskab i foreningen, vil jeg bede dig om at foretage betaling for de, der ønskes betalende medlemskab for, inden den 31/3 2023 ved:
enten     at overføre beløbet til vores bankkonto med reg.nr. 9070 og kontonr. 207 162 0770. I feltet ”Besked til modtager” skal du skrive dit medlemsnummer og/eller navn eller ved at betale kontingentet via mobilepay på nr. 3458VD (det er en mobilepaybox ved navn ”2023”). Anfør gerne dit medlemsnr., hvis du kender det.

Du kan orientere dig om Landsbyforeningen på denne hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysningerne for lokalrådets medlemmer;

eller du kan kigge ind på foreningens facebookside ”Landsbyforeningen Gørslev og omegn” og se hvad, der rører sig.

På vegne af Landsbyforeningen Gørslev og Omegn,
Thomas, kasserer i Landsbyforeningen,
Kontakt: mob. 2442 6301, mail: thomas.tase@live.dk

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.