Landsbyforeningen

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn ønsker at styrke det lokale fællesskab og demokrati samt at bevare og videreudvikle lokalsamfundet. Dette sker gennem aktivt medborgerskab og samarbejde med politikere og myndigheder, områdets foreninger, borgere, institutioner og erhverv. Foreningen dækker området Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke og Fløjterup.


Landsbyforeningen arbejder for dig

Vi arbejder med en lang række projekter – bl.a. udbredelse af fibernet i området, bedre mobildækning og forbedring af trafikforhold. Derudover arrangerer vi forskellige sociale aktiviteter; ofte i samarbejde med andre foreninger i lokalområdet.

Har du noget på sinde eller sidder inde med en god idé til en aktivitet eller sag, vi skal kæmpe for, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan også støtte vores arbejde ved at blive medlem af Landsbyforeningen. Vi danner løbende arbejdsgrupper, hvor vi meget gerne vil engagere borgere udenfor Lokalrådet. Nye projekter bliver annonceret på denne hjemmeside og på Facebook.

Lokalrådet består af 10 ildsjæle – mød her bestyrelsen for Landsbyforeningen eller læs vedtægterne og referater.

 

Her er nogle af vores seneste projekter og initiativer:

Fællesspisninger

Fire gange om året afholdes der fællesspisning i Gørslev forsamlingshus, hvor vi skiftes til at lave mad.

Fibernet

Det er Landsbyforeningens ønske løbende at medvirke til udbredelse af fibernettet, så også beboere i de yderste landområder får tilbudt fibernet.

Webgruppen

Ny fælles internetportal

Landsbyforeningens nye hjemmeside fungerer som en ‘indgangsportal’ for hele Gørslev og omegn og viser, hvor rig området er på foreningsliv og fritidsmuligheder. Her sidder webgruppen.

Vælgermøder

Vælgermøder

Landsbyforeningen arrangerer vælgermøder til kommunalvalg og opfordrer til dialog mellem lokalpolitikere og borgere.

Førstehjælp

Kurser i førstehjælp

Landsbyforeningens nye hjemmeside fungerer som en ‘indgangsportal’ for hele Gørslev og omegn og viser, hvor rig området er på foreningsliv og fritidsmuligheder.

Bedre mobildækning

Mange klager over dårlig mobildækning i Gørslev og omegn. Landsbyforeningen arbejder på at få bedre mobildækning.

Lundegaardsvej

Sikker trafik

Det er vigtigt, at vi alle – og ikke mindst vores børn – kan færdes sikkert i trafikken. Målinger har vist, at der køres meget hurtigere end det tilladte.

Høringssvar og lokalplaner

Landsbyforeningen går i dialog med kommunalpolitikere og andre interessenter for at få vores mærkesager igennem.

Lokalhistorisk aften

I samarbejde med Lokalhistorisk Forening fortalte Leif Lørring medrivende om området – helt tilbage fra istiden og frem til nutiden!

Foreninger-synergi

Synergi mellem foreninger

Landsbyforeningen opfordrer alle foreninger, institutioner og interessegrupper til at drage nytte af hinanden og gøre vores det til et endnu bedre sted at bo.

Julekoncert og fællesspisning

Hver jul arrangerer Menighedsrådet i samarbejde med Landsbyforeningen fællesspisning og julekoncert.

Landsbyforum i Køge kommune

Landsbyforeningen deltager aktivt i sammenslutningen af landsbyer i Køge kommune, hvis formål er at fremme udviklingen i landdistriker.

Fællesspisning med børn som kokke

Alle børn i området inviteres hvert år til at stå for maden ved Landsbyforeningens fællesspisning i vinterferien.

Busrute-247

Busruter

Lokalrådet arbejder for at gøre det nemmere at komme rundt mellem yderområderne i Køge Kommune med offentlig transport.

Andre aktiviteter inkluderer:

  • Plante-bytte-dag i anlægget i Gørslev
  • Svampeture i skoven med kyndig vejleder
  • Undersøgelse af muligheder for ændring af 4100-postnummeret
  • Talerør for udfordringer med kloakering i Gørslev
  • Bevarelse og vedligehold af stier og rekreative arealer
  • Bevarelse af børnehuset
  • Samspil med kommunen om offentlige arealer
  • Ansøgning om flere hjertestartere