Landsbyforeningens førstehjælpskurser

Landsbyforeningens førstehjælpskurser

Diplomgivende kursus i år

De sidste 4 år har Landsbyforeningen ved hjælp af donationer fra Trygfonden fået mulighed for at afholde i alt 6 førstehjælpskurser med i alt ca. 70 tilmeldte. Kurserne har været særdeles vellykkede og deltagerne har været meget tilfredse. Igen i år vil vi søge midler til afholdelse af et 1.hjælpskursus, denne gang i håbet om at vi kan afholde kurset allerede i september/oktober, og ikke som de forrige år i november. Der har været flere henvendelser til Lokalrådet med forslag om at arrangere et diplomgivende 1.hjælpskursus. Så det ansøger vi om i år.

Proceduren for ansøgning og afholdelse af kurset følger en tidsplan, som indtil videre har været ens år for år: I januar/februar indhentes tilbud fra kursusudbyder (LifeAbild); Landsbyforeningen (Lokalrådet) udfærdiger dernæst en ansøgning, som Trygfonden skal have i hænde senest den 1. marts. I løbet af foråret aftales nærmere med hhv. Ellebækskolen og LifeAbild vedrørende mulige datoer for afholdelse af kurset, såfremt det bevilges. Ca. 1. juli modtager vi svar fra Trygfonden, hvorvidt det ansøgte beløb bevilges. Når skoleferien er slut, aftales den eksakte dato og dette vil blive meddelt på Landsbyforeningens hjemmeside og på foreningens facebookside. Som det ses, er der mange involverede for at skabe de bedste rammer for en meningsfuld aktivitet i vores område og vi er følgelig meget taknemmelige for det gode samarbejde med Ellebækskolen, LifeAbild og Trygfonden.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.