Landsbyforeningens Jule- og Nytårshilsen 2020

Landsbyforeningens Jule- og Nytårshilsen

Kære alle,

Nu er 2020 snart gået og vi vil fra Landsbyforeningen gerne takke alle, som i det forløbne år,  har gjort en indsats for vores dejlige lokalområde.

Der er, som det ser ud nu, en god interesse for vores område og vi har mange tilflyttere og møder stor interesse. Der er flere og flere som får øjnene op for vores ”ende” af kommunen.

På trods af interesse har 2020 desværre også været et år, som har medført af en anden hverdag en vi er vant til……

For Landsby foreningens vedkommende har vi eksempelvis ikke kunnet afholde de arrangementer vi ønskede. 1. hjælps kurset, som normalt trækker mange til,  har vi desværre måttet aflyse. Vi har derfor, som følge af situationen i det forløbne år, ikke afholdt mere end et arrangement, som var

fællesspisningen i februar. Her lavede byens børn til gengæld dejlig mad – som alle deltagerne nød.

Heldigvis har vi oplevet en stor aktivitet omkring vores landbycykler, som vi alle kan låne (husk på, at vi har både en eldrevet og en ”gammeldags” cykel”.

Der er også traditionen tro blevet sat juletræer op de sædvanlige steder. Træerne er igen i år sponsoreret af Giesegård og kæder mm. er et resultat af en tidligere ansøgning til Landsbypuljen. Mange tak for dette.

Generalforsamling 2020 har af på baggrund af restriktioner ikke været afholdt, hvilket vi naturlig beklager meget. Regnskabet for 2019 er godkendt af vores revisor. På baggrund af det lave aktivitetsniveau – og dermed lave omkostninger for foreningen – vil vi fra lokalrådet gerne forelå, at 2021 bliver et år, hvor vores kontingent bliver sat til 0 kr. Vi arbejder lige nu på at finde ud af, hvordan dette håndteres – nu hvor vi ikke kan mødes på en generalforsamling og vedtage dette.

Mens uanset Covid-19 eller ej, har vi i Lokalrådet, imens  landet har været lukket ned, arbejdet videre i det omfang det har været muligt, Som eksempler på vores arbejde kan nævnes:

  • Etablering af yderligere fibernet

Med stor hjælp fra den til anledningen oprettede arbejdsgruppe fik flere mulighed for fibernet. Dette uden omkostninger til installation.

  • Endelig godkendelse som folkeoplysende forening.

Desværre er foreningens vedtægter ikke helt præcis som Køge Kommune gerne ser dem, hvilket medfører, at vi som forening eksempelvis ikke kan låne gratis lokaler til møder og arrangementer, men at vi derimod er nødt til at skulle leje lokaler. Denne ”sag” har været en lang sej kamp, som startede ved foreningens dannelse. Vi håber, at 2021 bliver året hvor sagen endeligt kan afsluttes.

Til orientering er dette noget alle landsbyforeninger i kommunen ”døjer” med – så vi står ikke alene i denne sag, desværre.

  • Lokalplan for området og mulighed for udstykning af grunde og dermed større tilflytning.

Ifølge lokalplanen ønskede Køge Kommune at udstykke eksempelvis fodboldbanerne ved skolen i Gørslev (som både kommer Ellebæk Skolen og GIF til gavn). Der er dialog i gang om andre muligheder.

  • Cykelparkering, bl.a. tanken i Slimminge.

Der er blevet etableret ”cykelparkering” ved busstoppestedet- bl.a. på baggrund af Landsbyforeningens ansøgning/anbefaling til dette. Derudover blev der samtidig gjort opmærksom på, at der altid stod vand ved stoppestedet. En ny afløbsbrønd har afhjulpet dette.

Med håbet om, at vi i det kommende år vil vende tilbage til den hverdag vi kendte før pandemien, vil vi gerne ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Mvh. Lokalrådet, Landsbyforeningen Gørslev og Omegn

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.