Landsbyforum afholder Dialogmøde onsdag d. 20. november 2019 i Køge Kommune

Landsbyforum afholder Dialogmøde på Køge Rådhus

Onsdag, den 20. november 2019 kl. 19 til 21

Landsbyforum afholder Dialogmøde onsdag d. 20. november 2019 kl. 19-21 på Køge Rådhus i lokale Niels Juel, bygning 1, (Den gule gamle del af rådhuset mod Torvet, indgang fra Rådhusgården)

Hvordan skal landdistrikterne og landsbyerne i Køge kommune udvikle sig de næste 4-10 år? Fokus for dette dialogmøde er kommunens kommende planstrategi, og skal fastlægge ambitionsniveauet for Kommuneplan 2021 samt arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Aftenens indhold:
1. Velkommen ved landsbyforums styregruppe.
2. Kort orientering om styregruppens arbejde i det forløbne år
3. Projekt bedre mobilitet i landdistrikterne. Oplæg ved Søren Fischer Jepsen, MOVIA.
4. Valg til Landsbyforums Styregruppe.
– Der kan vælges op til 10 borgerrepræsentanter fra Køge kommunes landdistrikter. Vælges for 1 år.
5. Godkendelse af reviderede guidelines for Landsbyforum og styregruppe.
6. Planstrategi for Køge Kommune.
– Oplæg ved Niels Rolskov, fmd for Klima- og Planudvalget, om nogle af de valg/dilemmaer en ny planstrategi medfører.
Efterfølgende diskussion med udgangspunkt i oplægget
– hvad ønsker borgerne i landdistrikterne?
– hvordan sikrer vi øget trivsel for borgerne i Køge kommunes landdistrikter?
7. Landsbypuljen er genindført i 2020 med 500.000 kr. som landsbyerne kan søge. Information om ansøgningerne ved Malene Wilhjelm, Planafdelingen, Køge kommune
8. Evt.

 

Vi håber selvfølgelig, at du kommer til mødet – hvis ikke, så må du meget gerne komme med dine bud i tråden, så tager vi i Lokalrådet dem med til mødet. Kontakt da gerne Nanna Steenstrup,
Formand for Landsbyforeningen Gørslev og omegn.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.