Lokalområdet

Gørslev og omegn er et område på ca. 20 km2 syd for Køge Å med små 1.400 beboere og dækker landsbyerne GørslevSlimminge, Vollerslev , NyvangGummersmarke og Fløjterup.

Kort

Områdets historie

Områdets historie er tæt forbundet med udviklingen på Giesegaard Gods (indtil 1922 Stamhuset Giesegaard bestående af Giesegaard, Juellund, Spanager og Ottestrup). Den er på mange måder typisk for det østdanske godsprægede landsbrugslandskab, dog med relativt større nærliggende skovområder, som gennem tiderne har givet beskæftigelse til ikke mindst mange beboere i husmandsområderne. Gårdene i Vollerslev, Fløjterup og flertallet i Gørslev er tidligere fæstegårde under Juellund, mens Slimminges og Bøgedes gårde hørte under Giesegaard.

I området finder vi også den typiske danske husmandsudvikling med vækst op gennem 1800-tallet og udstykning af statshusmandsbrug efter 1899-loven samt en større husmandsudstykning, jordrentebrug, efter lensafløsningslovene fra 1919 – det sidste større opgør efter grundloven i 1849 med det førindustrielle feudale system. Og på tilsvarende vis indeholder vores område en klassisk jernbanehistorie med Køge-Ringstedjernbanen, som kørte fra 1917 til 1963. Til jernbanen hørte 2 stationer og et trinbræt.

Skove, marker, husmandssteder og godser

I nyere tid har parcelhusudviklingen særligt i 70erne præget Slimminge, og det store flertal pendler i dag ud af området i hverdagen. Dette til trods sætter landbruget fortsat sit tydelige præg på områdets identitet og adskiller det på den vis fra de mere storbynære forstadsområder.

Det er i vid udstrækning det godsprægede landskab med store skovområder blandet med de mange huse og husmandssteder samt bevarelsen af de gamle landsbyers særpræg, der i dag gør området attraktivt og giver det sin særlige identitet.