Fløjterup

 Fløjterups navn går tilbage til den tidlige middelalder. Endelsen rup refererer til en udflytterby fra en ældre og større landsby. Forleddet Fløjte referer formentlig til et i dag ukendt mandsnavn. Fløjterup bestod kun af 2 gårde og blev meget tidligt, i 1775, udskiftet og samtidigt etableredes 2 små fæstehusmandsbrug med et lille jordtilliggende, det ene tæt på den vestligste gård, det andet i den sydligste del af den anden gårds jordtilliggende. I dag ligger landsbyen med sine 2 gårde tæt ved, men lidt syd for den regionale større trafikvej Slimmingevej.

Juellund

Juellund blev som gods oprettet af Jens Baron Juel i 1694 ved sammenlægning af to ældre herregårde, Jonstrup og Herlufstrup. Juellund blev i midten af 1700-tallet opkøbt af Giesegaards ejer Anna Sophie Schack og blev senere inddraget i Stamhuset Giesegaard. Hovedbygningen blev revet ned i 1918 og den nuværende gule bygning blev opført. Ved lensafløsningen (lov fra 1919) afgav Juellund 150 ha til husmandsudstykning, det nuværende Rødbylund.

Rødbylund

Rødbylund historie går tilbage til lensafløsningsloven fra 1919, som medførte, at Juellund måtte afgive 150 ha af sin jord til udstykning af husmandsbrug. I begyndelsen af 1920-erne udstykkedes knap 20 husmandsbrug, som alle blev bebygget efter foreningen ”Bedre Byggeskiks” retningslinjer. Tilflytningen af disse mange nye familier med mange børn var medvirkende til, at den nye større og meget bedre skole i Vollerslev blev placeret i midten af 1930-erne uden for Vollerslev nærmere Juellund og Rødbylund. Som mange andre steder er Rødbylund i dag beboet af mange, hvis hovedindtægt stammer fra andre erhverv end landbrug. Rødbylund er blevet et attraktivt område for mange byboer, som ønsker luft og rekreative omgivelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.