Gummersmarke

Gummersmarke

Gummersmarke stammer fra en tidlig periode i middelalderen. Navnet optræder bl.a. i 1319 som Gummæsmark. Forleddet refererer måske til navnet Guthmar eller til det mere almindelige navn Gummi. Gummermarkes 5 gårde blev ligesom Gørslevs gårde udskiftet 1798.

To af de udskiftede fæstehusmandsbrug kan man i dag se på Lundegårdsvej lige nord for Lundegården. Den største ændring siden landboreformerne er i Gummersmarke etableringen af Køge-Ringstedbanen, der løber fra nordøst mod sydvest syd om landsbyen. Jernbanen blev nedlagt i 1963 og siden er der bl.a. bygget sommerhuse på jernbaneterrænet. Gummersmarke stationsbygning kan stadig ses på Sommervej syd for byen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.