Ny fremragende bog om vores lokalområde

Ny fremragende bog om vores lokalområde

Hvis man vil vide mere om vores lokale områdes historie, udvikling og udseende, kan man ikke komme uden om Palle Ove Christiansens nye bog ”En egn bliver til – magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag”.

Palle Ove Christiansen har siden begyndelsen af 70-ernne forsket i vores område og fulgt dets historie og udvikling med særlig vægt på de forskellige lokale grupper, hvis liv og levned har været afhængigt af relationen mellem dem og godset og den almene historiske udvikling. Det er således umuligt at forstå fx Nyvangs bebyggelse og mere generelle udseende, hvis man ikke inddrager nyvangsbeboernes relationer til godset og dets historie.

Palle Ove Christiansen har gennem tiden skrevet flere bøger og artikler herom, herunder en omfattende disputats, men ”En egn bliver til” har den særlige kvalitet, at den nærmest er ”inddampningsresten” af et langt livs intensive undersøgelser og grublerier formuleret enkelt og klart med den modne forskers overblik.

I bogen går Palle Ove Christiansen meget tæt på dagliglivet i udviklingens forskellige historiske faser fra landboreformerne frem til i dag især i Nyvang og Gørslev, men også i Nordrup, Klippede, Rødbylund, Nyhuse, Vestervang og på godset. For mange af os, der bor i lokalområdet omtales familier og personer, som vi har hørt om eller kender til – eller måske endda er i familie med.

Bogen er en helt enestående guldgrube med mange spændende illustrationer for os i Vollerslev-Gørslev-Slimminge området.

Leif Lørring har lavet en aftale med forlaget, der giver 20% rabat, hvis vi er flere, der vil købe den. Med rabat koster bogen 265 kr.

Send en mail til leif@smilemail.dk senest søndag den 19. maj, så køber Leif et eksemplar til dig, som du kan efterfølgende kan hente og betale hos Leif. Det rent praktiske med at hente og betale gør Leif rede for i en svarmail.

Forlaget omtaler bogen på følgende måde:

En egn bliver til er historien om, hvordan et gammelt godslandskab er skabt gennem forskellige interesser og menneskers daglige slid.

Bogen beskriver de mennesker, der gennem generationer skabte godsområdet. Udgangspunktet er de giesegaardske godser mellem Køge og Ringsted, men historien kan genfindes i andre godsområder øst for den jyske højderyg.

En egn bliver til skildrer den aristokratiske herregårdskultur. Forfatteren fortæller om bønder, lejehusmænd, funktionærer, kuske, arbejdere og tjenestefolk osv. Som prægede godserne og gav dem deres karakter.

En egn bliver til beskriver et gods som en sammenhængende, sammensat kultur.

Til grund for arbejdet interviewede forfatteren i 1970’erne beboerne i området, han var karl på en af godsets foragtergårde og klapper på grevens klapjagter.

Denne samtidsdokumentation fandt sted, mens den sidste generation af godsfolk stadig levede, og før der blev helt stille, dødsensstille, på de store gårde.

 En egn bliver til er et etnografisk hovedværk, der til fulde dokumenter, at historien konstant stikker hovedet frem i den verden vi lever i og skaber forandringer og forvandlinger, vi ikke har kunnet forestille os.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.