Nyeste opdatering vedrørende postnummer-sagen

Nyeste opdatering vedrørende postnummer-sagen

FLERTAL FOR ÆNDRING AF POSTNUMMER ( opdateret 03-07-2018 kl. 17.36)

Ken Kristensen fra Byrådet for Venstre har netop informeret om, at der efter endt afstemning om  skift af postnummer, var et overvejende flertal for et skifte (udaf 477 afgivne stemmer sagde 383 ja til Bjæverskov postnummer, hvilket svarer til 80% af stemmerne).

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med sagen. Vi vil få yderligere informationer når næste skridt iværksættes.

Køge kommune har iværksat en meningsmåling for at undersøge, hvorvidt det ønskes, at vi bibeholder postnummer 4100 Ringsted eller gerne vil skifte til 4632 Bjæverskov. Afstemningen foregår via et brev, som du har modtaget i din e-boks. Dette gælder for alle os, der bor i Køge kommune, men har postnummer 4100 Ringsted.

Landsbyforeningen anbefaler at man tager stilling til spørgsmålet og stemmer, så beslutningen kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Grunden til denne meningsmåling er, at Landsbyforeningen i efteråret 2016 rettede henvendelse til PostNord efter flere tilfælde, hvor akut syge var blevet kørt til Slagelse sygehus i stedet for til Køge sygehus, hvor beboere var blevet bedt om at ringe til Ringsted kommune, når de har ringet til Køge kommune med spørgsmål og hvor pakker er blevet afleveret i Føtex i Ringsted, hvis vi ikke var hjemme ved leveringen i stedet for, at vi kunne afhente på f.eks. OK-tanken i Slimminge eller Brugsen i Bjæverskov.

Efter inddragelse af Venstrepolitiker Louise Elholm og transportminister Ole Birk Olesen fik vi PostNord til at gennemføre en undersøgelse hos postmestrene i hhv. Køge og Ringsted med henblik på en eventuel ændring af postnummeret i vores område. Efter lang tid fik vi så afslag fra PostNord med den begrundelse, at ”det ikke ville indebære en mere optimal produktionstilrettelæggelse for PostNord Danmark.” og at PostNord derfor ”ville opfordre os til at tage kontakt til de relevante myndigheder vedrørende de gener vi har oplevet”. Det vil sige, at det bl.a. er 112, der skal ændre deres praksis med at benytte sig af postnumre, når de visiterer ambulancer.

Politiker Ken Kristensen hørte om sagen, fik tilsendt hele korrespondancen og fik taget sagen op i Køge Byråd. Byrådet besluttede at lave denne foreløbige høring for at se om tilslutningen til et ændret postnummer er så stor, at kommunen på vores (og egne) vegne vil rette henvendelse til PostNord om at genoverveje beslutningen endnu engang, da Postnummergrænseændringer godt kan foranlediges af rent almennyttige hensyn.

Der har været udtrykt nogle bekymringer om hvorvidt forsikringerne ville blive dyrere, hvis vi fik et Køge-relateret postnummer. Susy og Henri Dam har for nylig fået nyt forsikringsselskab, og spurgte i den forbindelse om prisen blev beregnet ud fra Postnummer. Svaret var, at prisen i dette selskab (FDM/Tryg) blev beregnet ud fra den geografiske placering og ikke ud fra postnummeret, da mange postnumre dækker over både by-, landsby og enkelthus-placeringer. Hvis dette vægter meget for jer i forhold til hvad I vil stemme for, vil vi foreslå, at I kontakter jeres forsikringsselskab og hører hvad det helt nøjagtigt vil betyde for jer. Med hensyn til ejendommenes salgbarhed og værdi, så mener både Danbolig og EDC, at et Køge-relateret postnummer vil gøre vores huse lettere at sælge, samt at vi nok ville få en lidt bedre pris.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.