Ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening 11. juni 2021 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 11. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset

HUSK MUNDBIND ELLER VISIR SAMT GYLDIGT CORONA PAS

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt general forsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Valg:
  5. valg til bestyrelse: På valg er: Mark Erfurth, Helle Hansen, Bo  Hansen. Medlemmerne vælges for 2 år. 

       b) 1 suppleant

  1. c) 1 revisor for 2 år
  2. d) 1 revisorsuppleant
  3. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder Idrætsforeningen på lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.