Alle nyhederForeningsliv

Ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening 11. juni 2021 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling i Gørslev Idrætsforening

fredag, den 11. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset

HUSK MUNDBIND ELLER VISIR SAMT GYLDIGT CORONA PAS

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt general forsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Valg:
  5. valg til bestyrelse: På valg er: Mark Erfurth, Helle Hansen, Bo  Hansen. Medlemmerne vælges for 2 år. 

       b) 1 suppleant

  1. c) 1 revisor for 2 år
  2. d) 1 revisorsuppleant
  3. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder Idrætsforeningen på lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen

Linda Hansen

Tlf.: 51441777

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Indtil Corona udsendte Landsbyforeningen nyhedsbreve mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn. Vi håber snart at kunne gøre det igen.