Ordinær generalforsamling i Vollerslev Gørslev vandværk 14. marts 2023

Ordinær generalforsamling i Vollerslev Gørslev vandværk

tirsdag, den 14. marts 2023 kl. 19.30 i Gørslev Forsamlingshus

Vollerslev-Gørslev Vandværk afholder ordinær generalforsamling i Gørslev Forsamligshus tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 19.30

Dagsorden:

  • (Valg af stemmetællere)
  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Revideret regnskab forelægges
  • Budget fremlæggelse for 2023
  • (Forslag til taksblad fra 01.07.2023-30.06.2024)
  • Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen samt valg af revisor og revisor suppleant
  • Indkomne forslag
  • Evt.

Bladet til årets generalforsamling leveres i postkasserne inden generalforsamlingen

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.