Resultat fra undersøgelse om mobildækning i Gørslev og omegn

Resultat fra undersøgelse om mobildækning i Gørslev og omegn

Den længe ventede undersøgelse om mobildækning i Køge kommune er nu offentliggjort og viser det, som vi alle sammen hele tiden har vidst – nemlig at vi lider under meget dårlig mobildækning. Specielt i Nyvang ser det sløjt ud og området er også blevet identificeret som et af de tre mest problematiske områder i Køge kommune.

Mobildækningsundersøgelsen er blevet behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december. Lokalrådet følger op på sagen og arbejder ufortrødent videre med at forbedre dækningen for Gørslev og omegn.

Uddrag af dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Den 07.12.2017: Punkt 286.   Mobildækning i Køge Kommune

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at orienteringen om undersøgelsen af mobiltelefondækningen tages til efterretning. 

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2017, under pkt. 8, Mobildækning og bredbånd i Køge Kommune at få kortlagt kvaliteten af mobiltelefondækningen i kommunen. 

Der er nu gennemført målinger i hele kommunen, og resultaterne viser, at der er dækningsproblemer i de nordvestlige og sydvestlige dele. Se bilag. Resultaterne af målingerne indgår fremadrettet i forhandling med teleselskaberne om de fremtidige masteplaceringer.

Opstilling af master til antenner for mobiltelefoni og -data kræver byggetilladelse og desuden landzonetilladelse i det åbne land. Ansøgninger behandles efter kommuneplanens retningslinjer, der siger, at antenner primært skal opsættes på eksisterende master eller høje bygninger. Nye master skal søges placeret tæt på høje bygninger eller høje træer af hensyn til landskab og naboer. Sådanne positioner er allerede udnyttet, og de steder på landet, hvor der i dag er dårlig dækning, rummer typisk ikke høje bygninger. Derfor vil det i visse situationer være nødvendigt at opstille master, der vil blive meget synlige i landskabet, hvis dækningshullerne skal fyldes.

I kommuneplan 2017 kan det overvejes at indarbejde det nye analysekort sammen med en politisk målsætning eller en retningslinje om, at landskabshensyn kan vige for hensynet til dækning for mobiltelefoni, når behovet og manglende alternativer er dokumenteret af ansøger.

Det bør understreges, at kommuneplanens retningslinjer ikke kan sikre, at der bliver opstillet master, hvor dækningen er dårlig. Teleselskaberne opstiller master på markedsvilkår. Det betyder, at der i områder med få telekunder er ringe sandsynlighed for, at der opstilles master – på trods af nedsat grundleje eller fleksible regler for opstilling.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge kommune.

 

Kilde:

https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/720cd6e5-2f52-4f4b-a92e-fa75f5d9888a/014E85FD-E9DB-4CB0-8D7A-AA003881139C.aspx?agendaid=7432f11f-57fd-46bd-8e0a-8fb1c4baf0e1#section286

Allerede i 2016 gjorde lokalrådet opmærksom på den dårlige dækning, og i november 2016 sendte Lokalrådet dette brev med bilag til Teknik- og Miljøudvalget i Køge kommune:

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.