Slimminge

Slimminge

Slimminge

Slimminge er med 500 indbyggere området største landsby. Byens historie går tilbage til jernalderen og navnet betyder formentlig stedet med slim – slim i betydningen Slimminge Ås fine ler. I 1300-tallet findes bl.a. betegnelserne Sliminge (ét m) og Slimingæ. Slimminge blev udskiftet i år 1800. 2 gårde, Almhøjgård og Lundegård, var blevet udskiftet forinden og lå i landsbyens sydøstligste del. Tilbage var 18 gårde, hvoraf 2 blev nedlagt for at skabe jord til fæstehusmandsbrug. 8 af gårdene forblev i byen, men resten blev flyttet ud på landsbyens ydre, dårligere gødede jorder og fik som i Gørslev et lidt større jordtilliggende.

Den største forandring i Slimminge skete i 1970-erne, hvor den generelle parcelhusudvikling bredte sig til området. Et stort stykke landbrugsjord syd for Ringstedvejen blev udstykket og der opførtes omkring 75 nye parcelhuse.

 

Bøgede

Bøgede var en meget lille landsby med kun 2 gårde, hvilket i år 1800 gjorde udskiftningen af byen relativt enkel. Gårdene blev liggende, hvor de lå. Den ene gård fik byens vestlige jord og den anden den østlige. Det ene fæstehusmandsbrug blev lagt op ad den vestlige gård, mens det andet blev lagt med jordtilliggende i byens sydlige del. I dag ser forholdene noget anderledes ud, idet den øst-vestgående motorvej skærer sig tværs gennem landsbyens jorde syd for gårdene.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.