Synergi mellem foreninger

Synergi mellem foreninger

Landsbyforeningen opfordrer alle foreninger, institutioner og interessegrupper til at samarbejde og drage nytte af hinanden og herved gøre vores område til et aktivt og endnu bedre sted at bo.

Intro møde med foreninger, institutioner og interessegruper på skolen i Gørslev

Den 24. November 2016 havde Landsbyforeningen Gørslev og Omegn taget initiativ til at inviterer alle foreninger, institutioner og interessegrupper i området omkring Gørslev, Slimminge og Vollerslev til en hyggelig aften, hvor vi i fællesskab kunne diskuterer hvordan vi kunne samarbejde om at gøre vores område til et aktivt og endnu bedre sted at bo.

Baggrunden for initiativet var, at vi ofte hører i pressen, at der er fraflytning fra landområderne mod byerne. Skolerne lukker, indkøbsmulighederne forsvinder, og lokalsamfund ender med at blive døde områder uden liv, aktiviteter og sammenhold. Sådan ønsker vi ikke vores område skal blive! 

Vi har i dag et rigt udbud af aktiviteter, som drives af en flok ildsjæle, som alle gør et stort stykke arbejde. Men hvordan fastholder og styrker vi det fremover – og kan vi hjælpe hinanden? 

Kan vi eksempelvis undgå, at Spejderne og Idrætsforeningen har aktiviteter for den samme gruppe børn samtidig? Kan vi undgå, at Vandværkets generalforsamling falder sammen med et arrangement i Lokalhistorisk forening. Kunne vi hjælpe hinanden, med f.eks. fællesspisning i forsamlingshuset til et af menighedsrådets arrangementer? Eller kan vi hjælpe, inspirere og støtte hinanden, med eksempelvis viden om hjemmesider, styring af medlemslister, opkrævning af kontingenter, dialog med kommunen om lokaler og tilskud? Kan vi lave en fælles synliggørelse og derved komme ud til endnu flere, end vi gør i dag? Listen er lang. 

Mange var mødt frem til Landsbyforeningen Gørslev og Omegns intromøde

Der var stort fremmøde, og de fleste af områdets foreninger var repræsenteret. Ud over at det var en hyggelig aften, så var der også en god diskussion og mange forslag til hvorledes vi kunne samarbejde med hinanden. Man kunne godt frygte, at vi egentlig var konkurrenter til ”de samme kunder”, men der var en meget konstruktiv tilgang til samarbejde, som tegner meget lyst for fremtiden.

Et af de konkrete forslag, der blev præsenteret, var en fælles hjemmeside, også kaldet en portal, hvor alle med interesse i området kunne på et sted få et overblik over hvad der sker i området. Herved var håbet at der kunne få et overblik over alle de aktiviteter der rent faktisk er i området, og også nå personer uden for en given forenings medlemskreds. Siden skulle også have en kalenderfunktion, som kunne hjælpe foreningerne til at undgå at der lå flere arrangementer oven i hinanden.

Der var enighed om at en sådan Portal ville være et utroligt godt ”værktøj for området”, og der var stor opbagning for at Landsbyforeningen skulle arbejde videre på en sådan løsning.

Tak til alle fremmødte som bidrog og støttede op omkring tiltaget.

Vi bor i et skønt område!

Et aktivt men fredfyldt område omkranset af dejlig natur. Og let adgang ligegyldigt om man skal til København, Sydsjælland eller Jylland.  

En tur fra Slimminge igennem skoven forbi Giesegård. Videre igennem alleen med de lysegrønne blade mod Gørslev og med udsigt til byen med kirken som vartegn.  Talte 5-10 rådyr, et utal af fasaner og duftede til de flotte rapsmarker. Her kan jeg godt tænke mig at bo! 

For bare få år siden var der Landsbyskole, børnehave og Brugsforening. Og sammen med foreningerne var det steder hvor vi mødte hinanden og lærte hinanden at kende. Og det var relativt let for tilflyttere at lære lokalområdet og naboerne at kende.

Men tiderne ændrer sig. Køreturen igennem vores naturer stadig den samme, men skolen og Brugsen er væk og dermed også nogle af de oplagte steder, hvor vi kan møde vores naboer.

Sådan er udviklingen, og den bringer også en masse godt med sig – det skal vi huske.

Men skal vi møde hinanden, så er det i høj grad igennem foreningerne, Børnehaven, Tanken, Kirken, skoven o.s.v.

Derfor er I som er her i aften også meget vigtige for det lokale sammenhold. For kender vi hinanden – taler vi også pænt til og om hinanden. Og det bliver et rart sted at være.

I er områdets ildsjæle, og uden jer vil området blive fattigt. De aktiviteter der er i vores område er alt sammen noget I står for. Og udbuddet af aktiviteter er mange.

MEN – Lige som folk valgte at handle andre steder end lokalt og valgte et større skoletilbud, så er udbuddet af fritidsaktiviteter rundt omkring os også mange, og derfor kan det også være svært at opnå tilslutning til vores lokale arrangementer. Jeg kunne godt kunne godt komme med et langt oplæg om hvordan udviklingen er i vores område, men jeg tror, at det er åbenlyst, at det lokale sammenhold mellem borgerne i vid udstrækning stammer fra de aktiviteter som jeres foreninger laver.

Det er jer – områdets ildsjæle der driver disse aktiviteter – og uden det engagement ville vores område være en soveby og uden fælledskab.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.