De nye trafikdæmpende foranstaltninger øger sikkerheden

Trafikdæmpende foranstaltninger

Allerede forud for etableringen af Landsbyforeningen Gørslev og Omegn var emnet trafiksikkerhed et væsentligt punkt på den fælles dagsorden. Kort efter Landsbyforeningens etablering havde vi vores første møde med den daværende formand for kommunens tekniske udvalg Erling Larsen og to medarbejdere fra forvaltningen. Et særligt emne var den tiltagende mængde tung trafik, der brugte vejene gennem vores område til at forbinde vest- og sydmotorvejen via Slimmingevej- Lundegårdsgårdsvej, men også sikre cykelveje og den generelle vej- og sti-vedligeholdelse har været og er emner på vores dagsorden.

 

Vej i Gørslev
Landsbyforeningen har arbejdet hårdt på at implementere trafikdæmpende foranstaltninger i området. Blandt andet må Lundegårdsvej ikke længere benyttes af gennemkørende tung trafik og er blevet til en ”to minus en-vej”, ligesom der er fastsat en hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

De nye trafikdæmpende tiltag øger trafiksikkerheden

Vores kontakt til kommunen har været vedholdende, og vi har haft den glæde at vores samarbejde med kommunen har ført til en trafiksanering af Lundegårdsvej, der nu ikke længere må benyttes af gennemkørende tung trafik og er blevet til en ”to minus en-vej”, ligesom der er fastsat en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Der er gennemført hastighedsdæmpende foranstaltninger ved etablering af helleområder på Slimmingevej ved ind-og udkørslen fra Gørslev, med et yderligere helleanlæg på bakken syd for skolen, og tilsvarende helleanlæg på Køge-Ringsted-landevejen gennem Slimminge. Vi forventer, at der, jf. de aftaler vi har med kommunen, også opsættes såkaldte ”byporte” ved ind- og udkørslen fra disse to byer. Derudover er der  kommet gadebelysning ad Slimmingevej gennem Gørslev.

Foreningens stiudvalg arbejder med at genopdage de gamle stiforbindelser i vores område og sikre kommunens opmærksomhed på deres eksistens og eventuelle behov for vedligeholdelse. Vi hører meget gerne fra alle om stier i området, der burde genopdages eller trænger til vedligeholdelse

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.