Trafikmålinger på Lundegårdsvej / Slimmingevej

Trafikmålinger på Lundegårdsvej/Slimmingevej

- og hastighedsmålinger !!!

Landsbyforeningen har herunder lagt trafikmålinger ud på hjemmesiden for nævnte områder.

Som det fremgår af skemaerne er Lundegårdsvej fortsat en stærkt trafikbelastet vej selvom den for år tilbage blev lavet om til en 2 i 1-vej.

Der køres fortsat for stærkt i forhold til hastighedsbegrænsningen på 60 km/timen, hvilket også kan læses i skemaerne, samtidig med at reglerne for kørsel på 2 i 1-vejen ikke overholdes.

Dette gør vejen farlig for de bløde trafikanter (cyklende/gående/ridende).

I modsætning til den formentlig noget mindre belastet Slimmingevej mellem Gørslev og Slimminge, er er ingen cykelsti langs Lundegårdsvej.

(nederst på siden vil du have mulighed for at hente skemaerne i PDF format)

Lundegårdsvej midt 2021:

Lundegårdsvej – midt – 2017:

Lundegårdsvej ved skolen 2019:

Slimmingevej ved skolen 2019:

Hent skemaerne som PDF-filer herunder:

Lundegårdsvej midt 2021

Lundegårdsvej midt 2017

Lundegårdsvej ved skolen 2019

Slimmingevej ved skolen 2019

Lagt på siden af Webmaster 02-02-2022

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.