Vælgermødet i Gørslev Forsamlingshus tirsdag den 14. november 2017

Vælgermødet i Gørslev Forsamlingshus 14. november 2017

Gørslev Forsamlingshus havde i samarbejde med Landsbyforeningen Gørslev og Omegn indbudt til vælgermøde, forud for kommunalvalget 21. november 2017.

Interessen var stor med fuld sal i forsamlingshuset. Vælgermødet med Leif Lørring som ordstyrer, blev indledt med synspunkter fra de forskellige partiers repræsentanter, med focus på vort lokalområde.

Det blev foreslået, at der om 2 år, halvvejs i  byrådsmedlemmernes valgperiode, skulle afholdes en evaluering i Gørslev Forsamlingshus med selvsamme politikere, hvor der der skulle laves en status på partiernes løfter i relation til vort lokalområde. Dette indvilligede alle i.

Vælgermøde i Gørslev Forsamlingshus den 14. november 2017

Emnerne der blev drøftet på mødet handlede primært om udviklingen i landområderne, herunder:

  • Skolen i Gørslev, børnehus og mulighederne i fremtiden
  • Infrastruktur – busdrift, cykelstier og trafikdæmpende foranstaltninger, vedligehold
  • Landsbypuljen og størrelsen af tilrådige midler
  • Foreningsliv, forsamlingshus m.m.
  • Hurtigere internet og bedre mobildækning
  • Ændring af postnummer

En mere detaljeret gennemgang af indholdet af vælgermødet kan ses på nedennævnte video, fra start og cirka 50 minutter frem (hvorefter kamera løb tør for hukommelse). Men videoen kommer ind på de fleste aspekter der blev drøftet på vælgermødet.

Og så skal der lige være en tak til arrangørerne af dette arrangement. Godt gået!

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.

One thought on “Vælgermødet i Gørslev Forsamlingshus tirsdag den 14. november 2017

Comments are closed.