Vil du være med i “Kollektiv trafikborgergruppen”?

Vil du være med i "Kollektiv trafikborgergruppen" ?

Tænker du også, at der må være plads til forbedringer i den kollektive trafik i vores område og i det hele taget i Køge Kommune. Er der noget, som fungerer rigtig godt? Er der noget, der burde ændres? Er betjeningen god nok i alle områder af Køge Kommune? For skoleelever, pendlere, ældre, dem der skal til lægehus eller ud at handle, til aktiviteter osv. osv.?

Et foto af nu nedlagte busrute 247

Kollektiv trafik i Køge Kommune omfatter tog, busser herunder også skolebusser, flextrafik.

I arbejdsgruppen ”Kollektiv Trafikborgergruppe” arbejder vi med hele tiden at forbedre den kollektive trafik med skyldigt hensyn til de rammer, der nu en gang bliver sat (praktiske forhold eller økonomi f.eks.).  Her vendes stort som småt – alle input fra borgere, borgergrupper, interessegrupper, foreninger el. lign. høres, og der arbejdes altid på at finde de bedste løsninger. I gruppen sidder både borgere fra kommunen, repræsentanter fra foreninger/interesseorganisationer, politikere og forvaltningsfolk. Lisbeth G og jeg har i nogle år arbejdet i gruppen og deltaget i de ca. 3 årlige møder. Referater fra møderne kan ses på Køge kommunes hjemmeside: https://koege.dk/byraad-udvalg/Naevn-og-raad/Kollektiv-Trafikborgergruppen.aspx .

Gruppen er beskrevet således på hjemmesiden: Borgergruppen er et dialogforum og fungerer bl.a. som høringspart ved forslåede ændringer af den kollektive bustrafik i Køge Kommune. Borgergruppen består af medlemmer som repræsenterer specifikke geografiske områder af Køge Kommune, formænd for DSB’s pendlerklubber samt repræsentant for seniorrådet. Borgergruppen mødes ca. 4 gange årligt på invitation af Teknik- og Ejendomsudvalget.”

Og her kan DU få indflydelse på den fremtidige kollektive trafik i kommunen og faktisk også i dit eget område.

Lyder det spændende? Kontakt mig på gerd@goerslev-omegn.dk eller mob. 3042 9852, hvis du kunne tænke dig at være med eller har yderligere spørgsmål.

På facebook er en gruppe ”Kollektiv trafik for hele Køge Kommune”, der beskæftiger sig med aktuelle nyheder, diskusioner, spørgsmål m.m. Gruppen er beskrevet som: ” Denne gruppe omhandler buslinjer samt togforbindelser i og gennem Køge Kommune. Formålet med gruppen er at få en sammenhængende bustrafik i hele Køge Kommune, også i yderområderne og at få tog- og bus til at passe sammen.

Vi hjælper hinanden med at beskrive, samle oplysninger om ting der ikke fungerer (eller fungerer godt).”  Prøv at checke den.

 

Gerd.

Nyhedskategorier
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Landsbyforeningen udsender nyhedsmails mindst fire gange årligt med nyheder og aktiviteter fra Gørslev og omegn.